THÔNG TIN CÁ NHÂN
 • Họ và tên:
 • ID:
 • Nhóm máu:
 • Năm sinh:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Mã thẻ:

  barcode
THÔNG TIN ĐIỂM THƯỞNG
 • Số điểm đã tích lũy:
 • Số điểm đã sử dụng:
 • Số điểm còn lại:
 • Ngày sử dụng điểm gần nhất:
THÔNG TIN ĐIỂM THĂNG HẠNG
 • Tổng số điểm thăng hạng:
 • Hạng thẻ:
 • Lưu ý: Thời hạn bảo lưu điểm thăng hạng trong vòng 12 tháng.
FAM
Thẻ thành viên không đúng.

THÔNG TIN ĐIỂM TÍCH LŨY

Đây là thông tin chi tiết về lịch sử tích lũy điểm của bạn

TT Ngày Số Điểm Ghi Chú

LIÊN HỆ


 • Address: Số 73 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Phone: 0236.3632.111
 • Email: [email protected]